DENNA BUTIK HÅLLER PÅ ATT FLYTTA TILL ROBOSERVICE.SE/BUTIK

Teknik

Swozi Pro

RoboService’s Robotgräsklippare utan Slinga och GPS-Linjeringsmaskiner, en resurs och tid besparing.

Idrottsanläggningar och skötsel team står inför ständiga utmaningar för att upprätthålla och förbereda spelplaner med högsta möjliga kvalitet, samtidigt som de strävar efter att minimera användningen av resurser. I denna strävan är RoboService stolt över att erbjuda två innovativa lösningar: Kress RTK robotgräsklippare utan slinga och Swozi GPS/RTK linjeringsmaskin. Dessa produkter representerar den senaste tekniken […]

RoboService’s Robotgräsklippare utan Slinga och GPS-Linjeringsmaskiner, en resurs och tid besparing. Läs mer »

En Robotgräsklippare som undviker ett hinder utan att stanna

Discover the Future of Lawn Care with KRESS OAS: The Smart, Safe Mowing Technology

Welcome to the RoboService blog! Today, we dive into the fantastic world of garden care technology and discover one of the most exciting innovations on the market – the KRESS OAS system. For those not yet familiar, prepare to be impressed! OAS, or Obstacle Avoidance System, is a groundbreaking technology integrated into KRESS robot lawn

Discover the Future of Lawn Care with KRESS OAS: The Smart, Safe Mowing Technology Läs mer »

RoboService Analysis: Tradition versus Automation in Lawn Care

In a world where sustainability and eco-friendly technology are becoming increasingly important, RoboService stands at the forefront in offering green solutions for lawn care. With growing awareness of the environmental impact of traditional ride-on mowers, robot lawn mowers have become a popular alternative. In this article, we explore the advantages of robot lawn mowers over

RoboService Analysis: Tradition versus Automation in Lawn Care Läs mer »

Naturens Symfoni: Upplev Effektiv och Pålitlig Grönområdesskötsel i Stor Skala

I dagens snabbt växande bostadsområden är behovet av effektiv och pålitlig grönområdes skötsel större än någonsin. Hos RoboService, med våra passionerade grundare Milosz och Martin i spetsen, är vi stolta över att erbjuda den banbrytande Kress KR236E – en Robotgräsklippare som inte bara underlättar underhållet utan även förhöjer skönheten i ditt samhälle. Fördelar med RTK

Naturens Symfoni: Upplev Effektiv och Pålitlig Grönområdesskötsel i Stor Skala Läs mer »

Varukorg