DENNA BUTIK HÅLLER PÅ ATT FLYTTA TILL ROBOSERVICE.SE/BUTIK

Kress RTK-tekniken (Real-Time Kinematic to the power of the Network) är en metod för att
förbättra noggrannheten i GPS-positionering genom att använda en basstation som sänder
korrektionsdata till ”molnet” i realtid. Genom att jämföra signaler från basstationen med
signaler från GPS-satelliter kan på att korrigera för eventuella fel och avvikelser i signalerna och
därigenom få en mycket hög positioneringsnoggrannhet, ner till millimeternivå. RTK-tekniken
används ofta inom områden som landmätning, geodesi och precisionsjordbruk.
Kress RTK-tekniken har flera fördelar som gör den till en mycket effektiv och tillförlitlig metod
för högprecisionspositionering:

1. Eget RTK nätverk: KRESS bygger eget nätverk av GPS antenner. Som användare av
KRESS-RTK produkter kommer du inte behöva ha egen antenn eller sändare på tomten.
2. GPS och 4G teknik: Genom att skicka gps-data från antennen t.ex. Robotgräsklipparen
via 4G så är inte träd, hus och andra hinder något som påverkar kommunikationen
mellan antenn och robot. Detta gör i sin tur att man kan klippa i satellit skugga under
träd och i tunnlar i upp till 70 sec.
3. Lång mellan antennerna: Varje KRESS RTK n antenn täcker en radie av 15-25 km.
4. Oändligt antal brukar i RTK nätverket: Då antenn inte sänder signal till roboten utan
robot laddar ner data från ”molnet” finns det inga begräsningar på hur många brukare
som rör sig grunt en antenn.
5. Mycket hög noggrannhet: Genom att använda en basstation som sänder
korrektionsdata i realtid kan Kress RTK-tekniken uppnå en positioneringsnoggrannhet
på millimeternivå. Man beräknar 0,6 mm per km från antennen.
6. Snabb uppdateringsfrekvens: Kress RTK-tekniken ger snabba uppdateringsfrekvenser
för positioneringen, vilket gör det möjligt att röra sig snabbt och ändå bibehålla hög
noggrannhet.
7. Robusthet: KRESS-RTK-tekniken är robust mot störningar och felaktigheter som kan
påverka GPS-signaler, vilket gör den till en pålitlig metod även i tuffa miljöer.

Varukorg